VERBLIJFSVERGUNNING VOOR INVESTERINGSACTIVITEITEN (GOUDEN VISA)

This post is also available in: Engels Zweeds

De regels voor de toekenning van de Verblijfsvergunning voor Investeringen (Gouden Visa), in werking getreden op 8 oktober 2012, maken het onderdanen van derde landen mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning voor bedrijfsactiviteiten te verkrijgen om nationale grondgebieden te betreden onder visa waiver. De begunstigden van ARI / Golden Visa hebben recht op:

  • Residence Visa waiver voor het binnenkomen van Portugal
  • Wonen en werken in Portugal, op voorwaarde dat zij in het eerste jaar voor een periode van zeven dagen of meer in Portugal verblijven en 14 dagen of meer in de daaropvolgende jaren
  • Visumvrijstelling voor reizen binnen de Schengenzone
  • Gezinshereniging
  • Het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning (krachtens de Vreemdelingenwet – Akte nummer 23/2007 van 4 juli met de huidige formulering)
  • Het aanvragen van de Portugese nationaliteit, door naturalisatie, mits aan alle andere voorschriften van de Nationaliteitswet zijn voldaan (wet nummer 37/81 van 3 oktober, met de huidige formulering)

U kunt een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning voor investeringen bij aankoop van onroerend goed met een waarde gelijk aan of hoger dan 500.000 euro.