SCHENGEN VISA

This post is also available in: Engels Zweeds

Een uniform Schengenvisum geeft onderdanen van derde landen waarvoor de visumplicht geldt de mogelijkheid om via het grondgebied van ieder land binnen de Schengenzone het land binnen te komen of door te reizen. Deze visa worden als uniform gezien omdat de desbetreffende verordening voor alle lidstaten gelijk is in de Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO). Ze zijn bedoeld voor de beoogde korte termijn verblijven op het grondgebied van de Lidstaten voor een duur van ten hoogste drie maanden en ze worden meestal verleend ten behoeve van het toerisme.

Een visum voor verblijf van langere duur is geregeld in het kader van de bestaande nationale wetgeving en kan zowel voor tijdelijk verblijf als voor een verblijfsvergunning gelden, afhankelijk van de duur van het verblijf. Met een dergelijk visum mag de houder in Portugal blijven voor het beoogde doel: zoals studie, stage, werk of medische behandeling.

In het algemeen is een visum voor tijdelijk verblijf geldig voor 4 maanden en meerdere intredes.

Een verblijfsvisum is meestal geldig voor 2 intredes en 4 maanden, waarna de houder een verblijfsvergunning moet hebben verkregen.