EN KONKURRENSKRAFTIG REAL ESTATE-SEKTOR

This post is also available in: Engelska Nederländska

Sortimentet av landets fastighetsbjudande är extremt attraktivt och konkurrenskraftigt.

Priserna på bostadsfastigheter har inte sjunkit mer än 4% under lågkonjunkturperioden. Under första kvartalet 2016 var det en 6,26% ökning av prisindexet från år till år. Något som kan kopplas till en historisk acceleration.