PERSONLIG INKOMSTSKATT

This post is also available in: Engelska Nederländska

Investment Tax Code, skapad genom lagdekret n. 249/2009, godkänd den 23 september, genomförde ett personligt inkomstskattesystem för den icke-reguljära medborgaren. Det för att locka till portugisiska utländska yrkesverksamma som är kvalificerade till aktiviteter med högt mervärde vad gäller intellektuell eller industriell anständighet,, liksom som mottagare av pensionssystem som beviljats ​​utomlands.