BOENDETILLSTÅND FÖR INVESTERINGSAKTIVITET (GOLDEN VISA)

This post is also available in: Engelska Nederländska

Reglerna för beviljande av uppehållstillstånd för investeringar (Golden Visa) , som gäller från och med den 8 oktober 2012, möjliggör för tredjelandsmedborgare att få tillfälligt uppehållstillstånd för att bedriva verksamhet med viseringsbefrielse för att komma in på nationellt territorium. Mottagarna av ARI/Golden Visa är berättigade till

  •   Uppehållstillstånd för visering för inresa till Portugal
  •   Att bo och arbeta i Portugal, under förutsättning att de vistas i Portugal under en period av 7 eller fler dagar, det första året och 14 eller fler dagar under de följande åren
  •   Visningsbefrielse för resor inom Schengenområdet
  •   Familjåterförening
  •   Ansökan om permanent uppehållstillstånd (enligt utlänningslagen – lag nummer 23/2007 av den 4 juli med nuvarande lydelse)
  •   Ansökan om portugisiskt medborgarskap, genom naturalisering, förutsatt att alla andra krav som anges i nationalitetslagen är uppfyllda (lag nr 37/81 av den 3 oktober med nuvarande lydelse)

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för investering när du köper fastigheter för ett värde som överstiger 500 000 euro.