SCHENGEN-VISUM

This post is also available in: Engelska Nederländska

Ett enhetlig Schengenvisum tillåter tredjelandsmedborgare att omfattas av viseringskrav för att komma in eller transitera genom territoriet i varje land som utgör Schengenområdet. Sådana viseringar betecknas som enhetliga med tanke på att respektive förordning är gemensamma för alla konventioner som tillämpar Shengenavtalet (CISA). De syftar till avsedda kortvariga vistelser på medlemsstaternas territorium med en längd av högst tre månader och är vanligtvis givna för turism.

En visering för längre vistelser regleras inom ramen för befintlig nationell lagstiftning och kan vara antingen för tillfälliga vistelser eller uppehållstillstånd, beroende på vistelsens längd. Sådana viseringar tillåter innehavaren att stanna kvar i Portugal för det avsedda ändamålet. Det kan då handla om exempelvis studier, praktik, arbete eller medicinsk behandling.

I allmänhet är ett tillfälligt vistelsevisum giltigt i 4 månader och flera poster.

Ett uppehållstillstånd gäller normalt för 2 besök och 4 månader, varefter innehavaren måste ha fått uppehållstillstånd.